متخصص تولید و چاپ کیسه های بسته بندی دستمال کاغذی و محصولات سلولزی:
*لفاف دستمال کاغذی۲۰۰ برگ فلکسی
*لفاف دستمال کاغذی فله
*لفاف دستمال دوقلو دلسی
*لفاف دستمال۲،۴،۶،۸،۹،۱۰،۱۲ قلو دلسی
*لفاف دستمال حوله ۲و۴ و ۶قلو
*لفاف مادر جهت موارد فوق

منو اصلی