*مرغ
*برنج
*قند و شکر
*حبوبات
*اب معدنی
*چای…

منو اصلی